Modlitebné stretnutie 26.11.2020

Milé sestry, milí bratia,

aj dnešné modlitebné stretnutie urobíme kombinovaným spôsobom: kto chce, môže prísť do zborového domu dnes o 18:30 a môže sa modliť spolu s ďalšími pri dodržaní zásady R-O-R, kto nemôže prísť, môže sa pripojiť do nášho stretnutia pomocou videohovoru z domu cez službu Jitsi Meet.

Objavovanie Biblie pre život 24.11.2020

Milí priatelia,

v utorok večer sa môžme stretnúť pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom v zborovom dome bez obmedzení počtu účastníkov (za dodržania pravidiel rúško - odstup - ruky) - alebo sa môžete k našej diskusii pripojiť cez internet pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte akýmkoľvek spôsobom.

Pokračujeme v čítaní textu zo Zjavenia, kapitolami 6. až 8., ktorý sme nazvali "Odpečaťovanie knihy".

Pripájame niekoľko pokynov:

Nedeľné bohoslužby 22.11.2020

Milí priatelia,

tešíme sa, že vzhľadom na uvoľnenie protiepidemických opatrení sa môžeme opäť stretnúť v zborovom dome. Je potrebné dodržať opatrenia Rúška - Odstup - Ruky a maximálna kapacita je 50% z celkovej, čo v našom prípade znamená 30 účastníkov. Samozrejme, že sa k bohoslužbám budete môcť pripojiť i nadiaľku cez internet.

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 70 minút a budeme pri nich dodržiavať ochranné opatrenia:

Objavovanie Biblie pre život 17.11.2020

Milí priatelia,

tešíme sa, že sa opatrenia uvoľnili a v utorok večer sa môžme stretnúť pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom v zborovom dome bez obmedzení počtu účastníkov (za dodržania pravidiel rúško - odstup - ruky) - alebo sa môžete k našej diskusii pripojiť cez internet pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte akýmkoľvek spôsobom.

Pokračujeme v čítaní textu zo Zjavenia, kapitolami 6. až 8., ktorý sme nazvali "Odpečaťovanie knihy".

Pripájame niekoľko pokynov:

Nedeľné bohoslužby 15.11.2020

Milí priatelia,

vzhľadom na stále platiaci zákaz vychádzania budú naše bohoslužby prebiehať len nadiaľku cez internet.

Bohoslužby začnú o 10:00 a budú trvať zhruba 60 minút. Môžete sa k nim pripojiť tak ako doteraz, na našom Youtube kanáli cez živé vysielanie

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

Modlitebné stretnutie 12.11.2020

Milé sestry, milí bratia,

ďakujem Ferkovi, že mi pripomenul, že som neposlal informáciu o dnešnom modlitebnom stretnutí. Aj dnešné modlitebné stretnutie urobíme kombinovaným spôsobom: kto chce a má negatívny výsledok testu na COVID-19, môže prísť do zborového domu dnes o 18:30 a môže sa modliť spolu s ďalšími, kto nemôže prísť, môže sa pripojiť do nášho stretnutia pomocou videohovoru z domu.

Nedeľné bohoslužby 8.11.2020

Milí priatelia,

vzhľadom na stále platiaci zákaz vychádzania budú naše bohoslužby prebiehať len nadiaľku cez internet.

Bohoslužby začnú o 10:00 a budú trvať zhruba 60 minút. Môžete sa k nim pripojiť tak ako doteraz, na našom Youtube kanáli cez živé vysielanie

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

Nedeľné bohoslužby 1.11.2020

Milí priatelia,

vzhľadom na zákaz vychádzania budú naše bohoslužby prebiehať len nadiaľku cez internet.

Bohoslužby začnú o 10:00 a budú trvať zhruba 60 minút. Môžete sa k nim pripojiť tak ako doteraz, na našom Youtube kanáli cez živé vysielanie

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný: