Objavovanie Biblie pre život - 20.10.2020

Milí priatelia,

v utorok večer sa opäť stretneme pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom kombinovane: 6 ľudí môže podľa aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva prísť do zborového domu (s rúškom) - prosíme, prihláste sa na tomto odkaze. Pokiaľ sa už pre nedostatok miesta nemôžete na konkrétny termín prihlásiť, znamená to, že sa budete musieť pripojiť iba cez internet pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte akýmkoľvek spôsobom.

Nedeľné bohoslužby 18.10.2020

Milí priatelia,

vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pri pandémii COVID-19, počet ľudí, ktorí môžu byť spolu na jednom mieste a nie sú z jednej domácnosti je stanovený Úradom verejného zdravotníctva na 6 osôb. Naše bohoslužby budú teda prebiehať len nadiaľku cez internet.

Bohoslužby začnú o 10:00 a budú trvať zhruba 60 minút. Môžete sa k nim pripojiť tak ako doteraz, na našom Youtube kanáli cez živé vysielanie

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

Modlitebne stretnutie 15.10.2020

Milé sestry, milí bratia,

aj dnešné modlitebné stretnutie urobíme kombinovaným spôsobom: kto chce, môže prísť do zborového domu dnes o 18:30 a môže sa modliť spolu s ďalšími, kto nemôže prísť, môže sa pripojiť do nášho stretnutia pomocou videohovoru z domu.

Objavovanie Biblie pre život - 13.10.2020

Milí priatelia,

v utorok večer sa opäť stretneme pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom kombinovane: kto má záujem, môže prísť o 18:30 do zborového domu (s rúškom), ostatní pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte akýmkoľvek spôsobom.

Nedeľné bohoslužby 11.10.2020

Milí priatelia,

naše bohoslužby prebehnú opäť kombinovaným spôsobom. Prísť na bohoslužby môžeme všetci, bez vekového obmedzenia. Podľa COVID semaforu pre cirkevné spoločenstvá sa nachádzame v červenej fáze.

Objavovanie Biblie pre život - 6.10.2020

Milí priatelia,

v utorok večer sa opäť stretneme pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom kombinovane: kto má záujem, môže prísť o 18:30 do zborového domu (s rúškom), ostatní pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte akýmkoľvek spôsobom.

S príchodom školského roka sa vraciame k dlhším textom, ktoré budeme čítať na pokračovanie - v utorok pokračujeme v čítaní textu z 1. až 3. kapitoly Zjavenia, ktorý má názov "Listy zborom".

Pripájame niekoľko pokynov:

Nedeľné bohoslužby 4.10.2020

Milí priatelia,

naše bohoslužby prebehnú opäť kombinovaným spôsobom. Prísť na bohoslužby môžeme všetci, bez vekového obmedzenia. Podľa COVID semaforu pre cirkevné spoločenstvá sa nachádzame v červenej fáze.

Modlitebne stretnutie 1.10.2020

Milé sestry, milí bratia,

aj dnešné modlitebné stretnutie urobíme kombinovaným spôsobom: kto chce, môže prísť do zborového domu dnes o 18:30 a môže sa modliť spolu s ďalšími, kto nemôže prísť, môže sa pripojiť do nášho stretnutia pomocou videohovoru z domu.

Objavovanie Biblie pre život - 29.9.2020

Milí priatelia,

v utorok večer sa opäť stretneme pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom kombinovane: kto má záujem, môže prísť o 18:30 do zborového domu (s rúškom), ostatní pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte akýmkoľvek spôsobom.

S príchodom školského roka sa vraciame k dlhším textom, ktoré budeme čítať na pokračovanie - v utorok pokračujeme v čítaní textu z 1. až 3. kapitoly Zjavenia, ktorý má názov "Listy zborom".

Pripájame niekoľko pokynov:

Nedeľné bohoslužby 27.9.2020

Milí priatelia,

naše bohoslužby prebehnú opäť kombinovaným spôsobom. Prísť na bohoslužby môžeme všetci, bez vekového obmedzenia. Podľa COVID semaforu pre cirkevné spoločenstvá sa nachádzame v červenej fáze.

Zmenou je, že by sme mali kontrolovať príznaky respiračných ochorení pri vstupe, mali by sme kontrolovať správne nosenie rúška a vzájomné odstupy ľudí, ktorí nebývajú v jednej domácnosti. Ľuďom, ktorí aktívne vystupujú a slúžia druhým počas bohoslužieb, by sa mala pred začiatkom zmerať teplota.