Bohoslužby v nedeľu Vzkriesenia 21.4.2019 už o 9:00!

V túto výnimočnú nedeľu budeme mať posunutý začiatok bohoslužieb na 9:00. Bohoslužby budú trvať 90 minút a skončia o 10:30. Po skončení bohoslužieb bude priestor na to, aby sme strávili čas spoločne. 

Príďte spolu s nami prežiť najkrajšie ráno roka, v ktorom si znova pripomenieme, že Boží život je silnejší než smrť a svetlo mocnejšie než tma. Príďte sa nadýchnuť nádeje, že to, čo poznáme nie je všetko, čo existuje a smrť nie je koniec, ale dvere, za ktorými nás čaká otvorená náruč milujúceho Boha.

Veľkonočné raňajky 21.4.2019 o 7:30

Spoločenstvo a spolupatričnosť ľudia vyjadrujú rôznymi spôsobmi. Jeden spôsob však prekračuje rozdiely vytvorené históriou či kultúrou - zdieľanie spoločného jedla. Delíme sa o to, čo potrebujeme k životu - a tým, vyjadrujeme jeden druhému, že nám na jeho živote záleží.

Využime príležitosť prekročiť zameranie na seba samého a stretnime sa s druhými pri veľkonočných raňajkách 21.4.2019 o 7:30 v zborovej budove. 

Kto sme

Sme ľudia, ktorí zistili, že nedokážu žiť, keď v ich životoch chýba zmysel. Ten sme našli vo vzťahu s Bohom a s druhými ľuďmi.

Spolu tvoríme rodinu, v ktorej sa tešíme z dobrých vecí a v ktorej nachádzame pomocnú ruku aj v časoch zlých.

Nie sme anjeli, nie vždy sa nám darí žiť podľa Božích - a niekedy ani podľa našich predstáv.

Ale učíme sa, že najväčšia chyba je po páde nevstať. Veríme, že Boh nám vždy ponúka ďalšiu šancu.

A preto sa učíme dávať ďalšiu šancu... sebe i ostatným.