Nedeľné bohoslužby 28.2.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú výlučne online
 • K bohoslužbám budete môcť pripojiť o 10:00 nadiaľku cez internet
 • Kázeň - Ľubomír Vyhnánek: Petrove listy - 4. Podriadenosť
 • Po bohoslužbách je možné sa porozprávať cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 75 minút.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

Objavovanie Biblie pre život 23.2.2021

Milí priatelia,

v utorok večer sa môžme opäť stretnúť pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu výlučne cez internet pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte.

Nedeľné bohoslužby 21.2.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú výlučne online
 • K bohoslužbám budete môcť pripojiť o 10:00 nadiaľku cez internet
 • Kázeň - Jaro Útly: Petrove listy - 3. Nová identita
 • Po bohoslužbách je možné sa porozprávať cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 75 minút.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

Objavovanie Biblie pre život 16.2.2021

Milí priatelia,

v utorok večer sa môžme opäť stretnúť pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu výlučne cez internet pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte.

Budeme pokračovať v čítaní 1. listu Pavla do Korintu. Je to list, ktorý nám dovoľuje nazrieť ako žili kresťanské spoločenstvá na počiatku histórie Cirkvi. S čím zápasili, čím sa tešili, ako vyzeral ich duchovný život.

Pripájame niekoľko pokynov:

Nedeľné bohoslužby 14.2.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú výlučne online
 • K bohoslužbám budete môcť pripojiť o 10:00 nadiaľku cez internet
 • Kázeň - Tracy Lesan: Petrove listy - 2. Znovuzrodenie a posvätenie
 • Po bohoslužbách je možné sa porozprávať cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 75 minút.

Objavovanie Biblie pre život 9.2.2021

Milí priatelia,

v utorok večer sa môžme opäť stretnúť pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu výlučne cez internet pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte.

Dnes začneme čítať nový text, a to 1. list Pavla do Korintu. Je to list, ktorý nám dovoľuje nazrieť ako žili kresťanské spoločenstvá na počiatku histórie Cirkvi. S čím zápasili, čím sa potešovali, ako vyzeral ich duchovný život.

Pripájame niekoľko pokynov:

Nedeľné bohoslužby 7.2.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú výlučne online
 • K bohoslužbám budete môcť pripojiť o 10:00 nadiaľku cez internet
 • Kázeň - Peter Kozár: Petrove listy - 1. Živá nádej
 • Po bohoslužbách je možné sa porozprávať cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 75 minút.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

Objavovanie Biblie pre život 2.2.2021

Milí priatelia,

v utorok večer sa môžme opäť stretnúť pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu výlučne cez internet pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte.

Pokračujeme v čítaní textu zo Zjavenia, prečítame si spolu kapitoly 21. a 22., ktoré sme nazvali "Obnovenie".

Pripájame niekoľko pokynov:

Nedeľné bohoslužby 31.1.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú výlučne online
 • K bohoslužbám budete môcť pripojiť o 10:00 nadiaľku cez internet
 • Kázeň - Oliver Vyhnánek: Na ceste
 • Po bohoslužbách je možné sa porozprávať cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 75 minút.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

Modlitebný večer 28.1.2021

Milí bratia, milé sestry,

opäť sa chceme stretnúť a modliť jedni za druhých. Môžeme sa obrátiť k nášmu Bohu a privolávať Božiu milosť do životov ľudí okolo nás. Chceme spolu vyprosovať požehnanie aj pre našu krajinu.

Na modlitbách sa stretneme vo štvrtok o 18:30 pomocou služby Jitsi Meet. Do stretnutia sa môžete pripojiť z počítača alebo z mobilného telefónu pomocou webového odkazu.