Nedeľné bohoslužby 4.10.2020

Milí priatelia,

naše bohoslužby prebehnú opäť kombinovaným spôsobom. Prísť na bohoslužby môžeme všetci, bez vekového obmedzenia. Podľa COVID semaforu pre cirkevné spoločenstvá sa nachádzame v červenej fáze.

Modlitebne stretnutie 1.10.2020

Milé sestry, milí bratia,

aj dnešné modlitebné stretnutie urobíme kombinovaným spôsobom: kto chce, môže prísť do zborového domu dnes o 18:30 a môže sa modliť spolu s ďalšími, kto nemôže prísť, môže sa pripojiť do nášho stretnutia pomocou videohovoru z domu.

Objavovanie Biblie pre život - 29.9.2020

Milí priatelia,

v utorok večer sa opäť stretneme pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom kombinovane: kto má záujem, môže prísť o 18:30 do zborového domu (s rúškom), ostatní pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte akýmkoľvek spôsobom.

S príchodom školského roka sa vraciame k dlhším textom, ktoré budeme čítať na pokračovanie - v utorok pokračujeme v čítaní textu z 1. až 3. kapitoly Zjavenia, ktorý má názov "Listy zborom".

Pripájame niekoľko pokynov:

Nedeľné bohoslužby 27.9.2020

Milí priatelia,

naše bohoslužby prebehnú opäť kombinovaným spôsobom. Prísť na bohoslužby môžeme všetci, bez vekového obmedzenia. Podľa COVID semaforu pre cirkevné spoločenstvá sa nachádzame v červenej fáze.

Zmenou je, že by sme mali kontrolovať príznaky respiračných ochorení pri vstupe, mali by sme kontrolovať správne nosenie rúška a vzájomné odstupy ľudí, ktorí nebývajú v jednej domácnosti. Ľuďom, ktorí aktívne vystupujú a slúžia druhým počas bohoslužieb, by sa mala pred začiatkom zmerať teplota.

Objavovanie Biblie pre život - 22.9.2020

Milí priatelia,

v utorok večer sa opäť stretneme pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom kombinovane: kto má záujem, môže prísť o 18:30 do zborového domu (s rúškom), ostatní pomocou videohovoru. Zmena je, že sa začneme s diskusiou už o 18:30, a nie o 19:00 ako doteraz.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte akýmkoľvek spôsobom.

S príchodom školského roka sa vraciame k dlhším textom, ktoré budeme čítať na pokračovanie - v utorok pokračujeme v čítaní textu z 1. až 3. kapitoly Zjavenia, ktorý má názov "Listy zborom".

Pripájame niekoľko pokynov:

Nedeľné bohoslužby 20.9.2020

Milí priatelia,

naše bohoslužby prebehnú opäť kombinovaným spôsobom. Prísť na bohoslužby môžeme všetci, bez vekového obmedzenia. Novinkou je, že vznikol COVID semafor pre cirkevné spoločenstvá - nachádzame sa podľa neho v červenej fáze.

Zmenou je, že by sme mali kontrolovať príznaky respiračných ochorení pri vstupe, mali by sme kontrolovať správne nosenie rúška a vzájomné odstupy ľudí, ktorí nebývajú v jednej domácnosti. Ľuďom, ktorí aktívne vystupujú a slúžia druhým počas bohoslužieb, by sa mala pred začiatkom zmerať teplota.

Kto sme

Sme ľudia, ktorí zistili, že nedokážu žiť, keď v ich životoch chýba zmysel. Ten sme našli vo vzťahu s Bohom a s druhými ľuďmi.

Spolu tvoríme rodinu, v ktorej sa tešíme z dobrých vecí a v ktorej nachádzame pomocnú ruku aj v časoch zlých.

Nie sme anjeli, nie vždy sa nám darí žiť podľa Božích - a niekedy ani podľa našich predstáv.

Ale učíme sa, že najväčšia chyba je po páde nevstať. Veríme, že Boh nám vždy ponúka ďalšiu šancu.

A preto sa učíme dávať ďalšiu šancu... sebe i ostatným.

Smútočné oznámenie - Janko Bartošík

Milí bratia a sestry, milí priatelia,

s veľkým smôtkom vás musíme oboznámiť s tým, že v sobotu, 21. novembra 2020, náhle zomrel Janko Bartošík. Veľmi nám bude chýbať, najviac jeho priateľskosť a pozitívny pohľad na život.

Pohreb bude mať vo štvrtok 26. novembra o 14:45 v bratislavskom Krematóriu. Žiaľ, vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu je počet osôb pri pohrebnom obrade v Krematóriu obmedzený na 12. Vonku obmedzenia nie sú, ale obrad prebieha výlučne vo vnútri.

Modlitebne stretnutie 6.8.2020

Milé sestry, milí bratia,

aj dnešné modlitebné stretnutie urobíme kombinovaným spôsobom: kto chce, môže prísť do zborového domu dnes o 18:30 a môže sa modliť spolu s ďalšími, kto nemôže prísť, môže sa pripojiť do nášho stretnutia pomocou videohovoru z domu.