Tu si môžete vypočuť zvukové záznamy z bohoslužieb. Stiahnuť nahrávky si môžete, keď kliknete na prehrávač pravým tlačítkom a vyberiete si možnosť "Save Audio as". Prajeme vám príjemné počúvanie.

  • Dátum: Rečník: Ľubomír VyhnánekTéma: 1. list do Korintu - Duchovné dary
  • Dátum: Rečník: Tracy LesanTéma: Evanjelizačné bohoslužby - Skutočné naplnenie
  • Dátum: Rečník: Oliver VyhnánekTéma: 1. list do Korintu - Večera Pánova
  • Dátum: Rečník: Peter KozárTéma: 1. list do Korintu - Prikrývanie hláv
  • Dátum: Rečník: Tracy LesanTéma: 1. list do Korintu - Sloboda
  • Dátum: Rečník: David KostlánTéma: 1. list do Korintu - Môžeme všetko?
  • Dátum: Rečník: Ľubomír VyhnánekTéma: 1. list do Korintu - O manželstve
  • Dátum: Rečník: Peter KozárTéma: 1. list do Korintu - Kto má právo
  • Dátum: Rečník: Tracy LesanTéma: Ako prežiť smrť
  • Dátum: Rečník: Ľubomír VyhnánekTéma: 1. list do Korintu - O hriechu v zbore