Bohoslužby počas letných prázdnin

Vzhľadom na to, že nás býva počas júla a augusta menej, pretože viacerí ideme na dovolenky, nebudeme mať Večeru Pánovu a Bohoslužby pre celú rodinu oddelené prestávkou.

Letné bohoslužby budú spojené, začneme o 10:00 niekoľkými piesňami, potom budeme mať Večeru Pánovu a po nej bude nasledovať kázeň. Bohoslužby budú končiť o 11:30.

Počas letných prázdnin nebude samostatný program pre deti.