Naše aktivity

 1. Bohoslužby pre celú rodinu
  Každú nedeľu od 11:00 do 12:00 sa stretávame, aby sme sa pomocou hudby, kázní, zdieľania našich životných príbehov i spoločne tráveného času stretli s Bohom. Počas bohoslužieb je pre deti pripravený špeciálny program prispôsobený ich veku (Detská besiedka, NEO Klub).

 2. Detská besiedka
  Pre deti od 3 do 7 rokov prebieha počas Bohoslužieb pre celú rodinu v nedeľu od 11:00 do 12:00. Na základe príbehov z Biblie sa s deťmi učíme, aký je Pán Boh, že nás miluje a že nám chce pomôcť, aby sme sa vedeli k sebe pekne správať. Hovoríme si, aké dôležité je hovoriť pravdu, mať radi ľudí, pomáhať a poslúchať. Často deťom hráme bábkové divadielko, hráme sa rôzne hry a vyrábame spolu pekné veci, ktoré nám celý týždeň pripomínajú to, čo sme sa v nedeľu naučili.

 3. Objavovanie Biblie pre život
  Stretávame sa každý utorok od 18:30 do 20:30 a spoločne v malých skupinách čítame biblické texty a v rozhovoroch hľadáme, čo nám môžu povedať do života v 21. storočí.

 4. Komunitné centrum Ako Doma
  Komunitné centrum poskytuje rôzne príležitosti zmysluplného spoločného trávnia času. Organizujeme Fusion - voľnočasový hudobný klub pre mladých od 13 rokov, pre všetkých, ktorí chcú spievať, tancovať, byť spolu, výučbu angličtiny pre začiatočníkov i konverzácie s lektormi, pre ktorých je angličtina ich rodným jazykom a príležitostne koncerty či filmové projekcie s diskusiou.

 5. Večery modlitieb a chvál
  Vzťah s Bohom môže každý človek prežívať i prejavovať jedinečne. Nie vždy na to bohoslužby vytvárajú tie správne podmienky. Úlohou večerov modlitieb a chvál je vytvoriť priestor, kde každý môže k Bohu prichádzať spôsobom, ktorý mu najviac vyhovuje. Konajú sa každý posledný piatok v mesiaci a začínajú o 18:30.

 6. Stretnutia mužov
  Stretávanie mužov pri športe, jedle a rozhovoroch o tom, čo to znamená byť mužom a ako byť správnym chlapom v dnešnej dobe. Stretávame sa raz za mesiac v sobotu od 9:00 do 11:00.

 7. Stretnutia žien
  Stretávame sa raz za mesiac v sobotu od 10:00 do 12:00 a zaoberáme sa rôznymi témami zo života a hľadáme, čo nám o nich hovorí Boh, miesto a čas vždy upresníme.

 8. Individuálne štúdium Biblie
  Zaujíma vás Biblia ako zvláštna kniha, v ktorej je ukrytá Božia múdrosť? Chcete zistiť, či má čo povedať vám osobne? Alebo čo hovorí o rôznych spoločenských témach? Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

 9. Knižnica kresťanskej literatúry
  Ponúkame na vypožičanie kresťanskú literatúru s rôznym zameraním - od teologických pojednaní, cez krásnu literatúru až po praktickú lieratúru zameranú na výchovu detí a každodenný život.


 10.