20180812_DKostlan_BytSucastouTimu

Audio súbor

Rečník

David Kostlán

Téma

Byť súčasťou tímu

Dátum nahrávky