Veľkonočné raňajky 21.4.2019 o 7:30

Spoločenstvo a spolupatričnosť ľudia vyjadrujú rôznymi spôsobmi. Jeden spôsob však prekračuje rozdiely vytvorené históriou či kultúrou - zdieľanie spoločného jedla. Delíme sa o to, čo potrebujeme k životu - a tým, vyjadrujeme jeden druhému, že nám na jeho živote záleží.

Využime príležitosť prekročiť zameranie na seba samého a stretnime sa s druhými pri veľkonočných raňajkách 21.4.2019 o 7:30 v zborovej budove. 

O Cirkvi vždy platilo: "Deň čo deň spoločne zotrvávali v Božom dome, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom." Poďme to opäť spolu zažiť!

Začiatok udalosti

Koniec udalosti