20200202_PKozar_HlaVasBoh

Audio súbor

Rečník

Peter Kozár

Téma

Hľa, váš Boh!

Dátum nahrávky