Vojenský kresťanský tábor 2020

Vojensky krestansky tabor 2020

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby pozýva na vojenský kresťanský tábor. Hoci je určený najmä pre deti príslušníkov (aj bývalých) a zamestnancov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, je otvorený aj pre širokú verejnosť. Tábor je zameraný na posilnenie kresťanského povedomia mladých ľudí v duchu ekumenických zásad. Zároveň chceme prežiť aj spoločné chvíle pri športových, turistických, náučno-poznávacích a kultúrnych aktivitách.

Vojenský kresťanský tábor organizujeme v prekrásnom prostredí rekreačného zariadenia Chata Havranovo pri obci Martin v termíne 11. - 18. júla 2020. Tábora sa môžu zúčastniť deti vo veku od 11 – 18 rokov. Maximálny počet účastníkov je 45.

Dieťa je možné záväzne prihlásiť odoslaním prihlášky najneskôr do 1. júna 2020. Záväznú prihlášku je potrebné zaslať poštou na adresu Ústredie ekumenickej pastoračnej služby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava alebo mailom na adresu david.vargaestok@mil.sk. Podrobné informácie sú v prihláške.

Cena za tábor je 110,- €. V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté ubytovanie a miestna daň za ubytovanie, stravovanie 5x denne, denný pitný režim, non-stop služby inštruktorov, zdravotníka, organizátorov, materiál na aktivity a ceny do súťaží. Dopravu zabezpečujú rodičia (resp. zákonní zástupcovia) účastníka.

Tešíme sa na vás.

Vojto Sirkovský, spoluorganizátor a jeden z vedúcich tábora