Bohoslužby od 6.5.2020 - Vraciame sa k bežnému životu

UPOZORNENIE!!! Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktorým upravujú hromadné podujatia na území celej Slovenskej republiky až do odvolania, MENÍME SPÔSOB BOHOSLUŽIEB A STRETNUTÍ - BUDÚ SA KONAŤ KOMBINOVANE - V ZBOROVEJ MIESTNOSTI A CEZ INTERNET.

Stretnutia v zborovom dome sa budú riadiť požiadavkami Úradu verejného zdravotníctva:

 1. Ľudia, môžu sedieť tak ako pred korona krízou
 2. Pri vstupe do priestorov bude zabezpečená dezinfekcia na ruky
 3. Spoločný spev bude zo zdravotných dôvodov obmedzený
 4. Počas spoločného stretnutia budeme všetci mať na tvári rúško
 5. Nedeľné bohoslužby v zborovej miestnosti budú určené pre všetky vekové kategórie
 6. Večera Pánova bude uspôsobená tak, aby nedochádzalo k šíreniu koronavírusu - chlieb aj nápoj budú rozdelené na jednotlivé porcie a slúžiaci sa budú dezinfikovať pred ich podávaním
 7. Pred každým stretnutím sa budú dezinfikovať možné kontaktné plochy - kľučky, madlá a vypínače
 8. Spoločné občerstvenie sa nebude podávať
 9. Budeme predchádzať zhlukovaniu sa účastníkov

Naďalej budeme využívať rôzne webových služieb na vzájomný kontakt:

 • kázne budeme prenášať pomocou služby Youtube a dočasne ich uvoľňujeme pre verejnosť - sledovať ich môžete na našom kanále
 • stretnutia v menších skupinách - Objavovanie Biblie pre život, modlitebné stretnutia - budeme robiť kombinovane v zborovej miestnosti i pomocou služby Jitsi Meet (je možné sa na ňu pripojiť cez počítač i cez smartfón) - pokiaľ chcete dostávať pozvánky, ozvite sa nám cez kontaktný formulár, ale budú oznamované aj tu na našej stránke
 • nie všetci sme dostatočne technicky zdatní, aby sme sa vedeli na tieto služby prihlásiť - prosíme, ozvite sa nám, ak potrebujete pomoc (využite menu Kontakty alebo kontaktný formulár)

Po dvoch mesiacoch núteného pôstu od spoločného stretávania môžeme viac oceniť, že Cirkev je o "NÁS" a nie o "mne". Môžeme sa viac tešiť z daru, ktorým pre nás sú bratia a sestry.

Myslime zvlášť na chorých, i na tých, ktorí sú zodpovední za opatrenia, ktoré majú zachraňovať životy ľudí - lekárov, sestričky i úradníkov, ktorí robia rozhodnutia - aby im Pán Boh dával múdrosť a viedol ich.