Bohoslužby "v čase korony"

UPOZORNENIE!!! Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktorým zakazuje hromadné podujatia na území celej Slovenskej republiky až do odvolania, MENÍME SPÔSOB BOHOSLUŽIEB A STRETNUTÍ - BUDÚ SA KONAŤ ONLINE.

DOPORUČENIE: Stretávať sa budeme pomocou rôznych webových služieb:

  • kázne budeme prenášať pomocou služby Youtube a dočasne ich uvoľňujeme pre verejnosť - sledovať ich môžete na našom kanále
  • stretnutia v menších skupinách - Objavovanie Biblie pre život, modlitebné stretnutia - budeme robiť pomocou služby Zoom (je možné sa na ňu pripojiť cez počítač i cez smartfón) - pokiaľ chcete dostávať pozvánky, ozvite sa nám cez kontaktný formulár, ale budú oznamované aj tu na našej stránke
  • nie všetci sme dostatočne technicky zdatní, aby sme sa vedeli na tieto služby prihlásiť - prosíme, ozvite sa nám, ak potrebujete pomoc (využite menu Kontakty alebo kontaktný formulár)
  • pokiaľ by ste sa chceli viacerí stretnúť online, ozvite sa nám - naučíme vás ako to urobiť, alebo vám zariadime konkrétne stretnutie
  • pokiaľ máte nejaký nápad, ako by sme mohli náš spoločný život rozšíriť, privítame každý váš návrh
  • no a niektorí nemajú internetové pripojenie vôbec - myslime na nich, modlime sa za nich a ozývajme sa im telefonicky
  • hromadné stretávanie sa je zakázané, ale pomáhať si navzájom môžeme - obzvlášť starší a chorí ľudia sú ochorením ohrození - rozprávajme sa s nimi a ponúknime im pomoc (urobme im nákup, zabezpečme rúška alebo čokoľvek, čo potrebujú)

Náš duchovný život nie je závislý na ľuďoch, úkonoch a miestach, ale na vzťahu s naším Bohom. Využime tento čas na prehlbovanie osobného a rodinného duchovného života. Čítať si Bibliu, osobne i spolu s vlastnou rodinou, premýšľať i zhovárať sa o tom ako nás Pán Boh oslovil, modliť sa - chváliť ho i predkladať mu seba i druhých - to všetko môžeme robiť i doma.

Myslime zvlášť na chorých, i na tých, ktorí sú zodpovední za opatrenia, ktoré majú zachraňovať životy ľudí - lekárov, sestričky i úradníkov, ktorí robia rozhodnutia - aby im Pán Boh dával múdrosť a viedol ich.