Nedeľné bohoslužby 19.7.2020

Milí priatelia,

naše bohoslužby prebehnú opäť kombinovaným spôsobom. Prísť na bohoslužby môžeme všetci, bez vekového obmedzenia. Pri aplikácii opatrenia vzťahujúcich sa na umelcov, môžu hudobníci vystupovať bez rúšok, len nesmú mať zvýšenú teplotu. Ľudia trpiaci trvalými dýchacími ťažkosťami (ako napríklad astmatici) a ľudia s kožnými ochoreniami tváre nemusia mať rúško.

Bohoslužby budú od 10:00 do 11:00 a budeme pri nich dodržiavať ochranné opatrenia:

 • pred vstupom do miestnosti bude pripravená dezinfekcia na ruky, použime ju,
 • všetci v miestnosti, s výnimkou detí do 3 rokov, budú mať na tvári rúška,
 • sedenie už nemusí byť usporiadané šachovnicovo, bude tak ako sme ho mali bežne,
 • v predsieni pripravíme stoličky tak, aby boli od seba 2 m vzdialené a na nich sediaci nemuseli mať rúško,
 • obmedzíme spoločný spev,
 • Večera Pánova prebehne spôsobom, ktorý minimalizuje vzájomný kontakt.

Pokiaľ máte zvýšenú teplotu alebo vykazujete príznaky ochorenia COVID-19, prosíme, aby ste zostali doma. Môžete sa k bohoslužbám pripojiť tak ako doteraz, za pomoci Youtube vysielania a služby na videohovory Jitsi Meet.

Pokiaľ sa pripájate z domu, pripojte sa o 10:00 na bohoslužby cez náš Youtube kanál.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Blok piesní
 3. Kázeň - Ľubomír Vyhnánek: Boh hovorí
 4. Večera Pánova
 5. Záverečné požehnanie
 6. Oznamy

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu v miestnosti i na diaľku. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu, ideálne z hrozna) tak, aby ste ho mali poruke a mohli ste si z neho počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Bohoslužby nepresiahnu 60 minút. Po skončení hlavnej časti sa tí, ktorí o to budú mať záujem, môžu vzájomne zdieľať i modliť cez službu Jitsi Meet. Pripojiť sa môžete cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo, nemusíte nič inštalovať, stačí kliknúť na odkaz. Môžete si nastaviť kvalitu prichádzajúceho videa, dokonca ho i vypnúť pokiaľ máte internetové pripojenie s obmedzenými dátami.

Zbierka pre tých, čo nebudú v modlitebni prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty