Naša história

Kresťanský zbor v Rači má viac než storočnú históriu.

Patrí do bratského hnutia a jeho začiatky sa datujú sa do roku 1900 ešte za čias Rakúsko-Uhorska. Rozvoj zboru je spojený s prácou manželského páru Butcherovcov z Anglicka. Pracovali na šírení evanjelia už pred prvou svetovou vojnou a pokračovali aj po vojne už v Československej republike.

Dokonca aj cez druhú svetovú vojnu zbor v Rači rástol a v zbore sa stretávalo 50-60 ľudí i keď nemecký nacionalizmus prenikol aj medzi veriacich. Po vojne bol zbor ochudobnený o nemecké rodiny, ktoré boli násilne vyvezené. 

Počas rokov 1948-1989 bola činnosť všetkých kresťanských cirkví utlmená. Po roku 1989 zbor v Rači zažíva obnovu a snaží sa byť tu pre ľudí, ktorí hľadajú Boha ale ponúka aj praktické služby a aktivity. V septembri 2013 sa zbor presťahoval z dlhoročného pôsobiska na Alstrovej ulici na nové miesto na Rendezi.

Zobraziť podrobnejšiu históriu