Modlitebne stretnutie 1.10.2020

Milé sestry, milí bratia,

aj dnešné modlitebné stretnutie urobíme kombinovaným spôsobom: kto chce, môže prísť do zborového domu dnes o 18:30 a môže sa modliť spolu s ďalšími, kto nemôže prísť, môže sa pripojiť do nášho stretnutia pomocou videohovoru z domu.

Pokiaľ chcete prísť, je možné sa modliť bez rúšok, pokiaľ budeme navzájom vzdialení 2 metre. Budeme mať zároveň spustený videohovor cez službu Jitsi Meet, aby sa mohli pripojiť aj ľudia zo svojich domovov. Aj takýmto spôsobom môžeme vyprosovať Božiu milosť a požehnanie pre ľudí s ktorými žijeme i pre našu krajinu.