Objavovanie Biblie pre život - 13.10.2020

Milí priatelia,

v utorok večer sa opäť stretneme pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom kombinovane: kto má záujem, môže prísť o 18:30 do zborového domu (s rúškom), ostatní pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte akýmkoľvek spôsobom.

Protipandemické opatrenia sú trochu chaotické, takže nevieme, či sa nás môže zísť len 6 alebo nie, názory právnikov sa rôznia. Každopádne si môžeme vyskúšať webovú aplikáciu na prihlasovanie svojej účasti na našich diskusných stretnutiach na tomto odkaze. Budeme radi, keď si ju vyskúšate, dnes môžete prísť aj keď sa vám už na dnešný termín neujde miesto. Do budúcnosti bude platiť, že pokiaľ sa už pre nedostatok miesta nemôžete na kokrétny termín prihlásiť, znamená to, že sa budete musieť pripojiť iba online.

Pokračujeme v čítaní textu z 1. až 3. kapitoly Zjavenia, ktorý má názov "Listy zborom".

Pripájame niekoľko pokynov:

 • Vytlačte si strany 3 a 4 textu zo Zjavenia. Ak nemôžete tlačiť, môžete pridávať svoje postrehy online, pomocou vkladania komentárov. Text je dostupný tu
 • Prečítajme si každý sám doma celý text, aby sme v ňom získali prehľad. Začnime PRED 18:30.
 • Znova si pozorne prečítajme text od strany 3 riadka 68 po stranu 4 riadok 89. Hľadajme v ňom nasledovné:
  • Pokiaľ má text viac ako jednu tému, oddeľme si ich
  • Ak niečomu nerozumieme, poznačme si to
  • Hľadajme, čo text hovorí o Bohu (o jeho vlastnostiach, správaní, postojoch, charaktere)
  • Hľadajme, čo text hovorí o človeku (a teda možno aj o nás)
  • Hľadajme, či sú v texte nejaké príkazy, ktorých by sme sa mali držať
  • Hľadajme, či sú v texte nejaké Božie prisľúbenia, o ktoré sa môžeme oprieť
  • Oslovuje ma tento text v niečom osobne? Hovorí do nejakej konkrétnej oblasti môjho života?
 • O 18:30 sa spojíme cez službu Jitsi Meet a budeme sa rozprávať o tom, čo sme kto objavili

Do online stretnutia sa môžete pripojiť pomocou webového odkazu, (použite webový prehliadač Firefox, alebo nejaký založený na Chrome) - stačí keď naň kliknete. Pokiaľ sa chcete pripojiť zo smartfónu, nainštalujte si pred kliknutím na odkaz aplikáciu Jitsi Meet (linka pre Android, linka pre iPhone), a po kliknutí vyberte aplikáciu Jitsi Meet na otvorenie odkazu.

Tešíme sa na stretnutie s vami o 18:30