Modlitebne stretnutie 15.10.2020

Milé sestry, milí bratia,

aj dnešné modlitebné stretnutie urobíme kombinovaným spôsobom: kto chce, môže prísť do zborového domu dnes o 18:30 a môže sa modliť spolu s ďalšími, kto nemôže prísť, môže sa pripojiť do nášho stretnutia pomocou videohovoru z domu.

Pokiaľ chcete prísť, je nutné mať po celý čas nasadené rúško a môže nás byť najviac 6. Budeme mať zároveň spustený videohovor cez službu Jitsi Meet, aby sa mohli pripojiť aj ľudia zo svojich domovov. Aj takýmto spôsobom môžeme vyprosovať Božiu milosť a múdrosť pre ľudí, ktorá rozhodujú o dianí v krajine, aj pre tých, s ktorými žijeme.