Nedeľné bohoslužby 18.10.2020

Milí priatelia,

vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pri pandémii COVID-19, počet ľudí, ktorí môžu byť spolu na jednom mieste a nie sú z jednej domácnosti je stanovený Úradom verejného zdravotníctva na 6 osôb. Naše bohoslužby budú teda prebiehať len nadiaľku cez internet.

Bohoslužby začnú o 10:00 a budú trvať zhruba 60 minút. Môžete sa k nim pripojiť tak ako doteraz, na našom Youtube kanáli cez živé vysielanie

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

  1. Úvod
  2. Blok piesní - Lesanovci
  3. Kázeň - Ľubomír Vyhnánek: Nasledovať Ježiša ako... Matej
  4. Večera Pánova
  5. Záverečné požehnanie
  6. Oznamy

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu na diaľku po domácnostiach. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu, ideálne z hrozna) tak, aby ste ho mali poruke a mohli ste si z neho počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Zbierka pre tých, čo nebudú v modlitebni prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty

Vzhľadom na obmedzený vzájomný kontakt, znova spúšťame možnosť stretnúť sa po bohoslužbách cez službu Jitsi Meet. Môžeme sa tak vzájomne zdieľať i modliť. Pripojiť sa dá cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo, nemusíte nič inštalovať, stačí kliknúť na odkaz. Môžete si nastaviť kvalitu prichádzajúceho videa, dokonca ho i vypnúť pokiaľ máte internetové pripojenie s obmedzenými dátami.