Smútočné oznámenie - Janko Bartošík

Milí bratia a sestry, milí priatelia,

s veľkým smôtkom vás musíme oboznámiť s tým, že v sobotu, 21. novembra 2020, náhle zomrel Janko Bartošík. Veľmi nám bude chýbať, najviac jeho priateľskosť a pozitívny pohľad na život.

Pohreb bude mať vo štvrtok 26. novembra o 14:45 v bratislavskom Krematóriu. Žiaľ, vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu je počet osôb pri pohrebnom obrade v Krematóriu obmedzený na 12. Vonku obmedzenia nie sú, ale obrad prebieha výlučne vo vnútri.

Pokiaľ chcete informáciu poslať niekomu ďalej, prikladáme Jankove parte

Medzitým vás prosíme, myslite na jeho manželku Ivetku a na jeho deti Paliho, Máriu a Jakuba na svojich modlitbách, nech im Pán Boh v ich smútku dáva silu. A nech nám dá Svoje slová, Svoje ruky a Svoje nohy, aby tu boli pre nich v pravý čas.

So smútkom v srdci

Oliver