Modlitebné stretnutie 26.11.2020

Milé sestry, milí bratia,

aj dnešné modlitebné stretnutie urobíme kombinovaným spôsobom: kto chce, môže prísť do zborového domu dnes o 18:30 a môže sa modliť spolu s ďalšími pri dodržaní zásady R-O-R, kto nemôže prísť, môže sa pripojiť do nášho stretnutia pomocou videohovoru z domu cez službu Jitsi Meet.

Dávam vám do pozornosti aj Dušanom Uhrínom spomínané modlitby za 8 samosprávnych krajov, ktoré budú prebiehať od 29.11. do 6.12. Môžeme sa modliť za Božiu milosť, múdrosť a správne rozhodnutia predstavených samosprávy. Viac informácií môžete nájsť na tejto stránke

Aj takýmto spôsobom môžeme vyprosovať Božiu milosť a múdrosť pre ľudí, ktorá rozhodujú o dianí v krajine, aj pre tých, s ktorými žijeme.