Nedeľné bohoslužby 6.12.2020

Milí priatelia,

tešíme sa, že vzhľadom na uvoľnenie protiepidemických opatrení sa môžeme opäť stretnúť v zborovom dome. Je potrebné dodržať opatrenia Rúška - Odstup - Ruky a maximálna kapacita je 50% z celkovej, čo v našom prípade znamená 30 účastníkov. Samozrejme sa k bohoslužbám budete môcť pripojiť i nadiaľku cez internet.

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 70 minút a budeme pri nich dodržiavať ochranné opatrenia:

 • pred vstupom do miestnosti bude pripravená bezdotyková dezinfekcia na ruky - použime ju,
 • všetci v miestnosti, budú mať na tvári správne nasadené rúška - tak aby prekrývali ústa i nos(!),
 • sedenie bude usporiadané šachovnicovo - sadnime si tak, aby nás od tých, ktoré nebývajú s nami v spoločnej domácnosti oddeľovalo voľné miesto, a aby bolo voľné miesto pred nami,
 • obmedzíme spoločný spev,
 • Večera Pánova prebehne spôsobom, ktorý minimalizuje vzájomný kontakt.

Pokiaľ máte zvýšenú teplotu alebo vykazujete príznaky ochorenia COVID-19 alebo iného respiračného ochorenia, prosíme, aby ste zostali doma. Môžete sa k bohoslužbám pripojiť za pomoci Youtube vysielania.

Pokiaľ sa pripájate z domu, pripojte sa o 10:00 na bohoslužby cez náš Youtube kanál.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Blok piesní - David a Ivka
 3. Kázeň - Bohuš Javor: Očakávanie príchodu Pána Ježiša
 4. Večera Pánova
 5. Záverečné požehnanie
 6. Oznamy

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu v zborovom dome i na diaľku po domácnostiach. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu, ideálne z hrozna) tak, aby ste ho mali poruke a mohli ste si z neho počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Zbierka pre tých, čo nebudú v modlitebni prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty

Vzhľadom na obmedzený vzájomný kontakt, znova spúšťame možnosť stretnúť sa po bohoslužbách cez službu Jitsi Meet. Môžeme sa tak vzájomne zdieľať i modliť. Pripojiť sa dá cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo, nemusíte nič inštalovať, stačí kliknúť na odkaz. Môžete si nastaviť kvalitu prichádzajúceho videa, dokonca ho i vypnúť pokiaľ máte internetové pripojenie s obmedzenými dátami.