Nedeľné bohoslužby 20.12.2020

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálna kapacita pre bohoslužby je v našom prípade 30 účastníkov.
 • Opatrenia: rúško + odstup + ruky.
 • Kázeň - Jaro Útly: Vianoce.
 • K bohoslužbám budete môcť pripojiť o 10:00 i nadiaľku cez internet
 • Po bohoslužbách je možné sa porozprávať cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 70 minút a budeme pri nich dodržiavať ochranné opatrenia:

 • pred vstupom do miestnosti bude pripravená bezdotyková dezinfekcia na ruky - použime ju, zároveň platí zákaz podávania si rúk,
 • všetci v miestnosti, budú mať na tvári správne nasadené rúška - tak aby prekrývali ústa i nos(!),
 • sedenie bude usporiadané šachovnicovo - sadnime si tak, aby nás od tých, ktoré nebývajú s nami v spoločnej domácnosti oddeľovalo voľné miesto, a aby bolo voľné miesto pred nami,
 • obmedzíme spoločný spev,
 • Večera Pánova prebehne spôsobom, ktorý minimalizuje vzájomný kontakt,
 • počas celého stretnutia dodržujeme vzdialenosť od ostatným mimo svojej domácnosti aspoň 2 metre.

Srdečne vás všetkých pozývame, no zároveň sme si vedomí, že v zhoršujúcej sa pandemickej situácii je spoločné stretávanie zvýšeným rizikom. Sme rôzni, máme rôzne životné situácie i zdravotný stav. Všetci máme slobodu rozhodnúť sa, čo je pre nás ešte zvládnuteľné a čo je pre nás už príliš veľké riziko.

Pokiaľ však máte zvýšenú teplotu alebo vykazujete príznaky ochorenia COVID-19 alebo iného respiračného ochorenia, musíte podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva zostať doma. Môžete sa ale k bohoslužbám pripojiť cez internet

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Blok piesní - Lesanovci
 3. Kázeň - Jaro Útly: Vianoce
 4. Večera Pánova
 5. Záverečné požehnanie
 6. Oznamy

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu v zborovom dome i na diaľku po domácnostiach.

Zbierka pre tých, čo nebudú v modlitebni prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty

Vzhľadom na obmedzený vzájomný kontakt, znova spúšťame možnosť stretnúť sa po bohoslužbách cez službu Jitsi Meet. Môžeme sa tak vzájomne zdieľať i modliť. Pripojiť sa dá cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo, nemusíte nič inštalovať, stačí kliknúť na odkaz.