Nedeľné bohoslužby 31.1.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

  • Aktuálne bohoslužby prebiehajú výlučne online
  • K bohoslužbám budete môcť pripojiť o 10:00 nadiaľku cez internet
  • Kázeň - Oliver Vyhnánek: Na ceste
  • Po bohoslužbách je možné sa porozprávať cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 75 minút.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

  1. Úvod
  2. Blok piesní - Lesanovci
  3. Kázeň - Oliver Vyhnánek: Na ceste
  4. Večera Pánova
  5. Požehnanie
  6. Oznamy

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu na diaľku po domácnostiach. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu) tak, aby boli poruke a mohli ste si počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Zbierka prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty

Vzhľadom na obmedzený vzájomný kontakt, znova spúšťame možnosť stretnúť sa po bohoslužbách cez službu Jitsi Meet. Môžeme sa tak vzájomne zdieľať i modliť. Pripojiť sa dá cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo, nemusíte nič inštalovať, stačí kliknúť na odkaz.