Veľkonočné bohoslužby 4.4.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú výlučne online
 • Pred bohoslužbami od 9:45 vysielame klip o ukrižovaní a vzkriesení z filmu Ježiš cez internet
 • K bohoslužbám budete môcť pripojiť o 10:00 nadiaľku cez internet
 • Kázeň - Oliver Vyhnánek: Cesta k Bohu je otvorená pre každého
 • Veľkonočná meditácia - Opona je odstránená - budete potrebovať papier a pero
 • Po bohoslužbách je možné reagovať na bohoslužby a porozprávať sa cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Pred bohoslužbami premietneme záverečnú časť filmu Ježiš,  v ktorej je znázornené ukrižovanie a vzkriesenie Pána Ježiša. Vysielať začneme od 9:45.

Bohoslužby budú trvať od 10:00 zhruba 75 minút.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

 1. Ukrižovanie a vzkriesenie
 2. Privítanie
 3. Blok piesní - Jerichové trúby a Jozef Gabovič
 4. Kázeň - Oliver Vyhnánek: Cesta k Bohu je otvorená pre každého
 5. Meditácia Opona je odstránená
 6. Večera Pánova
 7. Požehnanie
 8. Oznamy
 9. Vzájomné spoločenstvo

K meditácii o tom, že nás od Boha už neoddeľuje žiadna opona budeme potrebovať papier a pero alebo ceruzku, pripravte si ich prosím vopred.

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu na diaľku po domácnostiach. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu) tak, aby boli poruke a mohli ste si počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Zbierka prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty

Vzhľadom na obmedzený vzájomný kontakt, máme možnosť stretnúť sa po bohoslužbách cez službu Jitsi Meet. Môžeme tak reagovať na bohoslužby, vzájomne sa zdieľať i modliť. Pripojiť sa dá cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo, nemusíte nič inštalovať, stačí kliknúť na odkaz.