Objavovanie Biblie pre život 6.4.2021

Milí priatelia,

v utorok večer sa môžme opäť stretnúť pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu výlučne cez internet pomocou videohovoru. Začneme s diskusiou už o 18:30.  Budeme radi, keď sa k nám pripojíte.

Čítame 1. list Pavla do Korintu. V liste sa dozvedáme, že kresťanské spoločenstvo sa odlišuje od okolia tým, že by malo mať v centre ukrižovaného Krista, nesprávne si však ľudia hľadajú skôr skupiny, do ktorých chcú patriť a vymedzovať sa voči "tým druhým", posudzovať ich životy. Boh ponúka ako liek spoluprácu, jasné vedomie, že nakoniec sme všetci Boží a že nám zveruje dary, aby sme nimi druhých budovali. Konflikty medzi ľuďmi sa majú riešiť v rámci spoločenstva a od veriacich, ktorí sa nechcú vzdať svojich hriechov sa treba oddeliť - s nádejou, že im izolácia pomôže spamätať sa. Ďalej Pavol otvoril tému vzťahu k telu a k sexualite, s dôrazom, že oboje je dobré a slúži na vyjadrenie zjednotenia s Bohom a druhým človekom. Či už človek žije v manželstve alebo zostáva sám, vždy cez neho Boh pôsobí na jeho okolie a cieľom jeho života má byť pokoj. Ak mu zostáva málo času v živote, je dobré sa zamerať na život pre Boha a lásku, ktorá buduje druhých viac než poznanie. V dnešnom texte sa pozrieme na to ako dobre využiť svoju slobodu.

Pripájame niekoľko pokynov:

 • Vytlačte si príslušný text z 1. listu do Korintu. Ak nemôžete tlačiť, môžete pridávať svoje postrehy online, pomocou vkladania komentárov. Text je dostupný tu
 • Prečítajme si každý sám doma text od strany 9 riadku 219 po stranu  10 riadok 249, aby sme v ňom získali prehľad. Začnime PRED 18:30.
 • Znova si pozorne prečítajme text. Hľadajme v ňom nasledovné:
  • Pokiaľ má text viac ako jednu tému, oddeľme si ich
  • Ak niečomu nerozumieme, poznačme si to
  • Hľadajme, čo text hovorí o Bohu (o jeho vlastnostiach, správaní, postojoch, charaktere)
  • Hľadajme, čo text hovorí o človeku (a teda možno aj o nás)
  • Hľadajme, či sú v texte nejaké príkazy, ktorých by sme sa mali držať
  • Hľadajme, či sú v texte nejaké Božie prisľúbenia, o ktoré sa môžeme oprieť
  • Oslovuje ma tento text v niečom osobne? Hovorí do nejakej konkrétnej oblasti môjho života?
 • O 18:30 sa spojíme cez službu Jitsi Meet a budeme sa rozprávať o tom, čo sme kto objavili

Zriadili sme vlastný server na poskytovanie videohovorov. Do online stretnutia sa môžete pripojiť pomocou webového odkazu, (použite webový prehliadač Firefox, alebo nejaký založený na Chrome) - stačí keď naň kliknete. Pokiaľ sa chcete pripojiť zo smartfónu, nainštalujte si pred kliknutím na odkaz aplikáciu Jitsi Meet (linka pre Android, linka pre iPhone), a po kliknutí vyberte aplikáciu Jitsi Meet na otvorenie odkazu.

Tešíme sa na stretnutie s vami o 18:30