Biblická panoráma 9.4.2021

Milí bratia a sestry,

pozývam vás na zajtrajšie prvé štúdium Písma (piatok od 18.30 hod), ktoré som nazval podľa rovnomennej publikácie Biblická panoráma. Bude to osnova, od ktorej sa bude odvíjať naše spoločné štúdium. Stačí ak sa zajtra večer pripojíte, tým, že kliknete na tento odkaz

(keď sa vás bude webový prehliadač pýtať či povoľujete používanie kamery a mikrofónu, vyberte odpoveď Povoliť a pred stlačením tlačidla "Vstúpiť do konferencie" môžete uviesť do políčka nad tlačidlom svoje meno).

Stručne spolu prejdeme príbehom Biblie od začiatku do konca. Po období nevinnosti nasleduje pád do hriechu aj s jeho ďalekosiahlymi dôsledkami, obdobie pred potopou, po potope, obdobie Zákona, obdobie Milosti a budúce veci.

Zajtra sa zameriame na stvorenie a možno aj obdobie nevinnosti, ktoré predstavuje jediné dokonalé spoločenstvo človeka s Bohom v celej doterajšej histórii ľudstva.

Teším sa na vás.

Ľuboš