Nedeľné bohoslužby 2.5.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú KOMBINOVANE v zborovom dome a online
 • Bohoslužby začínajú chválami od 9:45, ktoré vysielame cez internet
 • Kázeň - Jakub Ondera: Petrove listy 10 - Účasť na Božej prirodzenosti
 • Po bohoslužbách je možné reagovať na bohoslužby a porozprávať sa cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Dobrou správou je, že po dlhých mesiacoch sa opäť môžeme stretávať v zborovom dome, i keď s obmedzeniami. Je možné prísť len pokiaľ človek nepociťuje príznaky ochorenia, pri vstupe si treba vydezinfikovať ruky, v miestnosti je nutné mať po celý čas nasadený respirátor FFP2 a dodržovať odstup od ľudí, ktorí nežijú spolu s vami v jednej domácnosti odstup aspoň 2m. Zároveň môže byť vo vnútri maximálne 10 osôb. Pokiaľ by ste chceli byť spolu s ďalšími v zbore, prihláste sa cez https://signup.com/go/YjJeeDo alebo zavolajte niektorému zo starších. Pokiaľ sa prihlasujete a prvých 10 miest je už obsadených, stávate sa náhradníkom. Pokiaľ ste prihlásení, ale nemôžete v nedeľu prísť, dajte vedieť ktorémukoľvek staršiemu, aby sme mohli zavolať na vaše miesto niekoho iného.

Bohoslužby začínajú o 9:45 detskými chválami.

Od 10:00 prebiehajú bohoslužby s kázňou a trvajú zhruba 75 minút.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

 1. Chvály
 2. Úvod
 3. Blok piesní - Javorníkovci
 4. Kázeň - Jakub Ondera: Petrove listy 10 - Účasť na Božej prirodzenosti
 5. Večera Pánova
 6. Požehnanie
 7. Oznamy
 8. Vzájomné spoločenstvo

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu v zborovej miestnosti i na diaľku po domácnostiach. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu) tak, aby boli poruke a mohli ste si počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Zbierka prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty

Vzhľadom na obmedzený vzájomný kontakt, máme možnosť stretnúť sa po bohoslužbách cez službu Jitsi Meet. Môžeme tak reagovať na bohoslužby, vzájomne sa zdieľať i modliť. Pripojiť sa dá cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo, nemusíte nič inštalovať, stačí kliknúť na odkaz.