Modlitebný večer 1.7.2021

Milí bratia a sestry,

chceme sa obracať k Bohu ako Otcovi a vyprosovať uzdravenie, posilu, milosť i požehnanie pre nás všetkých, pretože všetci ju potrebujeme. A zároveň prosiť, aby Boh otváral naše oči, aby sme videli, za čo všetko môžeme byť vďační a ako môžeme my prispieť uzdraveniu, posile i požehnaniu ľudí v našom okolí.

Stretneme sa dnes vo štvrtok o 18:30 kombinovane, kto chce môže prísť do zborového domu, ostatní sa môžu pripojiť pomocou služby Jitsi Meet. Do stretnutia sa môžete pripojiť z počítača alebo z mobilného telefónu pomocou webového odkazu.

A) Pripojenie pomocou počítača - len kliknite na webový odkaz uvedený vyššie. Otvorí sa webový prehliadač a bude od vás požadovať povolenie na prístup ku mikrofónu a kamere. Po pripojení kliknite na malú obrazovku vpravo hore a prepíšte meno "Fellow Jitser" na svoje meno.

B) Pripojenie cez mobilný telefón  - najprv(!) si nainštalujte do mobilu aplikáciu Jitsi Meet. Potom môžete postupovať dvoma rôznymi spôsobmi:
  1) Kliknite na webový odkaz stretnutia uvedený vyššie v tomto emaile - a otvorte ho pomocou aplikácie Jitsi Meet. Služba vás prepojí na naše stretnutie.
  2) Spustite aplikáciu Jitsi Meet na mobile, do políčka Enter room name napíšte: https://meet.kzraca.sk/VecerModlitieb kliknite na tlačítko "Create/Join". Služba vás prepojí na naše stretnutie.

Aby sme sa počuli čo najlepšie, je dobré, aby sme mali vypnutý mikrofón, pokiaľ práve nehovoríme.

Nech je Pán Boh s nami, nech vypočuje a požehná

za starších zboru
Oliver