Biblická panoráma 9.7.2021

Milí bratia a sestry,

pozývam vás na dnešné štúdium Písma (v piatok od 18.30 hod), ktoré som nazval  Biblická panoráma. Bude to osnova, od ktorej sa bude odvíjať naše spoločné štúdium. Stačí ak sa večer pripojíte, tým, že kliknete na tento odkaz

(keď sa vás bude webový prehliadač pýtať či povoľujete používanie kamery a mikrofónu, vyberte odpoveď Povoliť a pred stlačením tlačidla "Vstúpiť do konferencie" môžete uviesť do políčka nad tlačidlom svoje meno).

Stručne spolu prejdeme príbehom Biblie od začiatku do konca. Po období nevinnosti nasleduje pád do hriechu aj s jeho ďalekosiahlymi dôsledkami, obdobie pred potopou, po potope, obdobie Zákona, obdobie Milosti a budúce veci.

Teším sa na vás.

Ľuboš