Nedeľné bohoslužby 11.7.2021

Milí priatelia,

dôležité informácie v skratke:

 • Aktuálne bohoslužby prebiehajú V ZBOROVOM DOME a sú prenášané online
 • V zbore môže byť 40 ľudí s rúškami, netreba respirátor
 • Bohoslužby začínajú chválami od 9:45, ktoré vysielame aj cez internet
 • Kázeň - Ľubomír Vyhnánek: Voľná téma
 • Po bohoslužbách je možné reagovať na bohoslužby a porozprávať sa cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo

Podrobnejšie informácie:

Do zborového domu je možné prísť len pokiaľ človek nepociťuje príznaky ochorenia, pri vstupe si treba vydezinfikovať ruky, v miestnosti je nutné mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty (netreba respirátor) a dodržovať odstup od ľudí, ktorí nežijú spolu s vami v jednej domácnosti odstup aspoň 2m. Vo vnútri môže byť 40 osôb, takže prakticky všetci - tešíme sa na vás všetkých.

Bohoslužby začínajú o 9:45 a trvajú zhruba 80 minút.

Priebeh bohoslužieb bude nasledovný:

 1. Chvály
 2. Úvod
 3. Blok piesní
 4. Kázeň - Ľubomír Vyhnánek: Voľná téma
 5. Večera Pánova
 6. Požehnanie
 7. Oznamy
 8. Vzájomné spoločenstvo

Večeru Pánovu budeme sláviť spolu v zborovej miestnosti i na diaľku po domácnostiach. Prosíme, pripravte si doma pred bohoslužbami chlieb (podľa vašich zvyklostí - kvasený/nekvasený, slaný/sladký) a nápoj (víno, alebo nealkoholickú verziu) tak, aby boli poruke a mohli ste si počas Večere Pánovej odlomiť a napiť sa. Budeme takto spojení v jednom Duchu a v jednom čase, vyjadríme tak, že Kristova Cirkev sa neviaže na jedno miesto - je všade tam, kde sú Kristovi nasledovníci.

Zbierka prebieha vo forme bezhotovostného styku. Vaše dary môžete poslať na zborový účet IBAN: SK95 0200 0000 0032 0675 9358. Použite variabilný symbol 1 alebo nepoužite žiadny, pokiaľ je váš dar bez určenia účelu. Pokiaľ chcete poslať dar na konkrétny účel, použite variabilný symbol podľa zoznamu na stránke Kontakty

Vzhľadom na obmedzený vzájomný kontakt, máme možnosť stretnúť sa po bohoslužbách cez službu Jitsi Meet. Môžeme tak reagovať na bohoslužby, vzájomne sa zdieľať i modliť. Pripojiť sa dá cez https://meet.jit.si/NedelneSpolocenstvo, nemusíte nič inštalovať, stačí kliknúť na odkaz.