Objavovanie Biblie pre život 20.7.2021

Milí priatelia,

v utorok večer sa opäť môžeme stretnúť pri premýšľaní a diskusii nad Božím slovom osobne a pomocou videohovoru (pozor zmenili sme odkaz na videohovor). Začneme o 18:30. Budeme radi, keď sa k nám pripojíte ktorýmkoľvek spôsobom.

Čítame 1. list Pavla do Korintu. V liste sa dozvedáme, že kresťanské spoločenstvo sa odlišuje od okolia tým, že má v centre ukrižovaného Krista, nesprávne si však ľudia hľadajú skôr skupiny, do ktorých chcú patriť a vymedzovať sa voči "tým druhým", posudzovať ich životy. Boh ponúka ako liek spoluprácu, jasné vedomie, že nakoniec sme všetci Boží a že nám zveruje dary, aby sme nimi druhých budovali. Vo vzťahu k telu a k sexualite platí, že oboje je dobré a slúži na vyjadrenie zjednotenia s Bohom a druhým človekom. Či už človek žije v manželstve alebo zostáva sám, vždy cez neho Boh pôsobí na jeho okolie a cieľom jeho života má byť pokoj. Ak nám zostáva málo času v živote, je dobré sa zamerať na život pre Boha a lásku, ktorá buduje druhých viac než poznanie. Aj svoju slobodu môžeme použiť na to, aby sme sa vedeli priblížiť k druhým a poukázať im na to, čo je v živote dôležité. Sloboda súvisí so sebaovládaním, ktoré pomáha najlepšie využiť naše zdroje. Požiadavky svojho svedomia nemáme vnucovať druhým, aby sme si navzájom dopriali slobodu. Modlitba a prorokovanie je úlohou ako mužov tak i žien, dôležité je, aby sa diali na Božiu slávu. Sebecké postoje ničia spoločenstvo a Večera Pánova má byť vyjadrením toho, že nasledujeme Krista i v dávaní sa pre druhých. Každý máme od Boha nejaký dar, aby sme sa mohli starať jedni o druhých, vnímať ich hodnotu a tak vytvárať skutočné spoločenstvo. Ale žiadny dar bez motivácie láskou nemá zmysel.  Nie dary ovládajú nás, ale my ich používame tak, aby slúžili v pokoji. Vzkriesenie je realita, ktorá dokazuje, že Boh vládne aj nad smrťou. Vzkriesenie je kľúčové pre nový život, pretože úplne mení našu perspektívu na život. Dnes dočítame záver listu.

Do online stretnutia sa môžete pripojiť pomocou webového odkazu, (použite webový prehliadač Firefox, alebo nejaký založený na Chrome) - stačí keď naň kliknete. Pokiaľ sa chcete pripojiť zo smartfónu, nainštalujte si pred kliknutím na odkaz aplikáciu Jitsi Meet (linka pre Android, linka pre iPhone), a po kliknutí vyberte aplikáciu Jitsi Meet na otvorenie odkazu.

Pripájame niekoľko pokynov:

 • Vytlačte si príslušný text z 1. listu do Korintu. Ak nemôžete tlačiť, môžete pridávať svoje postrehy online, pomocou vkladania komentárov. Text je dostupný tu
 • Prečítajme si každý sám doma text od strany 19 riadku 491 po stranu  20 riadok 516, aby sme v ňom získali prehľad. Začnime PRED 18:30.
 • Znova si pozorne prečítajme text. Hľadajme v ňom nasledovné:
  • Pokiaľ má text viac ako jednu tému, oddeľme si ich
  • Ak niečomu nerozumieme, poznačme si to
  • Hľadajme, čo text hovorí o Bohu (o jeho vlastnostiach, správaní, postojoch, charaktere)
  • Hľadajme, čo text hovorí o človeku (a teda možno aj o nás)
  • Hľadajme, či sú v texte nejaké príkazy, ktorých by sme sa mali držať
  • Hľadajme, či sú v texte nejaké Božie prisľúbenia, o ktoré sa môžeme oprieť
  • Oslovuje ma tento text v niečom osobne? Hovorí do nejakej konkrétnej oblasti môjho života?
 • O 18:30 sa spojíme cez službu Jitsi Meet a budeme sa rozprávať o tom, čo sme kto objavili