20180520_TLesan_PoriadokVZhromazdeni

Audio súbor

Rečník

Tracy Lesan

Téma

1. list do Korintu - Poriadok v zhromaždení

Dátum nahrávky