20180527_DJavornik_OblacnoVDuchovnomZivote

Audio súbor

Rečník

Daniel Javorník

Téma

Oblačno v duchovnom živote

Dátum nahrávky