Nedeľné bohoslužby

Večera Pánova

Každú nedeľu o 10:00 sa schádzame k Večeri Pánovej. Toto slávnostné zhromaždenie je pre veriacich vrcholom spoločenstva s Pánom Ježišom, ktorý za nás zomrel i vstal z mŕtvych. Obrad spoločného „lámania chleba“ a „pitia z kalicha" je rozpomienkou na Jeho smrť a zároveň vyjadrením našej vzájomnej spolupatričnosti.

Bohoslužby pre celú rodinu

Od 10:45 je pre všetkých pripravené malé občerstvenie. O 11 hod. začínajú bohoslužby zamerané na oslavu Boha, na oboznamovanie sa s Božím slovom, Jeho vôľou a láskou, ktorou zahŕňa celý svet. Z hľadiska viery preberáme otázky spojené s praktickým životom kresťanov, otázky súvisiace s biblickým pohľadom na život, je tu priestor pre osobné vyznanie Bohu či už v skrytosti alebo verejne počas modlitieb. Naši starší bratia sú pripravení zodpovedať vaše otázky, poskytnúť radu, pomôcť. Všetci ste srdečne pozvaní.

Počas bohoslužieb pre celú rodinu je pre deti pripravený špeciálny program podľa veku (Detská besiedka).