20180617_OVyhnanek_FinancieVCirkvi

Audio súbor

Rečník

Oliver Vyhnánek

Téma

1. list do Korintu - Financie v Cirkvi a plánovanie

Dátum nahrávky