20180624_PKozar_ZhrnutieListuKor

Audio súbor

Rečník

Peter Kozár

Téma

1. list do Korintu - Zhrnutie

Dátum nahrávky